Selenium Web Driver: biblioteka Page Factory czy warto wdrażać?

1. Opis biblioteki Biblioteka Page Factory jest dodatkową biblioteką pakietu Selenium. Zastosowanie tej biblioteki głównie można zaobserwować w testach automatycznych wykorzystujących Selenium Web Driver wraz z wdrożonym wzorcem projektowym Page Object Pattern. Z założenia biblioteka Page Factory ma uprościć wprowadzenie i wykorzystanie wzorca Page Object Pattern. Opis metod biblioteki: CacheLookup – zapamiętuje DOM dla wybranego…